Chào mừng bạn đến với website Mầm non Quán Toan

Hiệu trưởng

Nguyễn Kim Tuyến
Nguyễn Kim Tuyến

Ngày sinh: 10/10/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02253748027

Điện thoại riêng: 0978380312

Email liên lạc: nguyenkimtuyen@hongbang.edu.vn

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Dung

Ngày sinh: 13/1/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Dương - Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0986075884

Email liên lạc: Nguyendung0184@gmail.com

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Thị Hương

Ngày sinh: 20/12/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0979125600

Email liên lạc: maihuongmnqt2012@gmail.com